ići ćemo ili ićićemo

Nastavljamo ono zbog čega smo se i okupili ovde, a to je zadatak da rešavamo pravopisne i jezičke nedoumice. Kad su u pitanju glagoli koji se završavaju na ći, često nastaju mnoga pitanja. Sada trebamo odagnati kako se piše pravilno ići ćemo ili ićićemo. Da li ćemo koristiti razmak ili ne uskoro ćemo saznati.

Kako se piše ispravno ići ćemo ili ićićemo

Glagol ići u futuru I kod zamenice mi glasi mi ćemo ići ili ići ćemo. Pravopis nalaže da je pravilno napisati odvojeno ići ćemo kao dve reči.

Primeri upotrebe

  • Kad otopli ići ćemo na plažu.
  • Sledeći mesec ići ćemo kod bake u posetu.
  • Mama i ja ići ćemo na taj koncert, sigurna sam.

1 Comment

Leave A Comment?