i dalje ili idalje

Sledeći zadatak nam je zadat. Kako se pravilno piše sledeća reč i dalje ili idalje? Po svim gramatičkim pravilima jedino je ispravno napisati i dalje odvojeno.

Kako se piše ispravno i dalje ili idalje

S obzirom da se ovde uopšte ne radi o izgovoru sva naša pažnja usmerena je na pravopis. Jedini ispravni oblik piše se odvojeno i dalje. Pripremili smo neke primere koji će nam približiti ovo pravilo.

Primeri upotrebe

  • Nije valjda da i dalje misliš na Marka!?
  • Hajde, možemo i dalje od ovoga imamo još nekoliko metara.
  • Nisam želela da i dalje misli da mi je stalo do njega.

Leave A Comment?