zanavek ili za navek

Sledeće pitanje deluje jednostavno, al ii nije baš tako. Svi znamo kako se kaže prilog koji označava nešto zauvek, ali kada ga trebamo napisati zastaćemo na trenutak i potražiti malu pomoć iz oblasti gramatike. Kako se piše pravilno zanavek ili za navek Pravopis srpskog jezika nalaže da se prilog zanavek […]

za ime boga ili zaime boga

Nastavljamo svoje avanture sa jezičkim zavrzlamama. Sledeća nedoumica takođe se tiče pravilnog pisanja date reči. Kako je pravilno napisati reč za ime boga ili zaime boga? Tačan odgovor otkriće nam naredni redovi. Kako se piše ispravno za ime boga ili zaime boga Naš pravopis izdao je naredbu. Moramo se držati […]

zagrizen ili zagrižen

U narednoj zagonetki smeše nam se glagoli i pridevi. Žele da vide koliko smo im dorasli i da li ćemo uspeti da rešimo njihov zadatak. Pitanje glasi kako se kaže zagrizen ili zagrižen. Odgovor na ovo pitanje je da se u praksi koriste oba oblika podjednako. Kako se piše ispravno […]

zvučalo ili zvučilo

U srpskom jeziku mnoštvo reči koje su veoma slične imaju drugačije značenje ili upotrebu. Kako se kaže pravilno zvučalo ili zvučilo otkriće nam naredni redovi. Kako se piše ispravno zvučalo ili zvučilo U srpskom jeziku dozvoljena su oba oblika. Kako? Pozvaćemo pravopis da nam objasni. Ovde je reč o dva […]

zvaničan ili zvanični

Postavlja nam se pitanje koje će nam se možda na prvi pogled učiniti komplikovano, ali nije tako. Kako se kaže pravilno zvaničan ili zvanični? Ovde govorimo o dva prideva i pravilno je koristiti oba oblika i zvaničan i zvanični. Kako se piše ispravno zvaničan ili zvanični Poslušajmo pažljivo šta to […]

zovi ili zovni

Takođe veoma bitni u srpskom jeziku jesu gospoda glagoli. Oni umeju biti veoma zagonetni i interesantni. Zadali su nam zadatak. Ako ste spremni možemo početi da rešavamo kako se kaže tačno zovi ili zovni. Odgovor na ovo pitanje je da je pravilno koristiti oba oblika podjednako. Kako se piše ispravno […]

znaci ili znakovi

Mnogo puta nedoumice su nam stvarale množina i jednina datih imenica, kao što je slučaj sa našim sledećim zadatkom. Kako se kaže pravilno znaci ili znakovi? U srpskom jeziku oba oblika koriste je podjednako i oba su ispravna. Kako se piše ispravno znaci ili znakovi Pravopis nalaže da je pravilno […]

Zemlja ili zemlja

Bogatstvo koje nam pruža naš pravopis je neprocenjivo. Koliko god mislili da smo sve savladali uvek imamo još da učimo. Sada treba da odagnamo kako se pravilno piše reč zemlja. Da li ova reč zahteva veliko slovo ili ne? Kako se piše ispravno Zemlja ili zemlja U srpskom jeziku što […]

zbirki ili zbirci

Koračajući lavirintom srpske gramatike i književnosti naiđosmo na novu nedoumicu. Kako se kaže ispravno zbirki ili zbirci? Po svim gramatičkim pravilima pravilno je reći zbirci, a zašto je to tako čitamo u narednim redovima. Kako se piše ispravno zbirki ili zbirci Kako je u izgovoru pravilno zbirci, isto tako zahteva […]