Azijat ili Azijac

Postoji dosta zemalja koje nas često zbune sa nazivima njihovih žitelja. Takav jedan slučaj je i ko naroda koji živi u Aziji. Kako se kaže pravilno Azijat ili Azijac, pitanje je koje mnoge mori. Kada se osvrnemo na sam pravopis pravilno je reći i jedno i drugo.

Kako se piše ispravno Azijat ili Azijac

U srpskom jeziku pravilno je napisati obe opcije kada govorimo o narodu Azije. Muški stanovnici nazivaju se Azijci prvenstveno, ali i Azijati su jedan oblik koji je ispravan i može se koristiti. Stanovnica Azije naziva se Azijatkinja. Veliko slovo naravno obavezno je na početku jer je reč o jednom narodu. No, ukoliko želimo da upotrebimo prisvojni pridev u rečenici to azijski.

Primeri upotrebe

  • Azijati su veoma ljubazni i gostoljubivi domaćini.
  • Kada smo bili na krstarenju upoznali smo mnoge Azijate.
  • Jedan mladi Azijac posebno joj je privukao pažnju na odmoru.

Leave A Comment?