Auto-put ili auto put

Pred nama je još jedna zanimljiva gramatička nedoumica. Naš bogat pravopis pripremio nam je još mnoštvo iznenađena pogotovo kada su složene reči u pitanju. Jedna od takvih nedoumica je kako se kaže auto-put ili auto put? Pravilno je auto-put, sa crticom, a evo i objašnjenja zašto je to tako.

Kako se piše ispravno auto-put ili auto put

U srpskom jeziku ispravno je napisati auto-put, sa crticom. U srpskoj gramatici postoje različite situacije kada se pojavljuje prefiks. Kod ovog slučaja prefiks je ima značenje koje je nastalo skraćivanjem osnovne reči i tada se uvek polusloženica piše sa crtom. Prefiks auto nastao je od osnove automobil.

Primeri kada se upotrebljava

  • Juče je bila ogromna gužva na auto-putu.
  • Postoje ograničenja brzine na auto-putu, koje moramo poštovati.
  • Pozovi me kada se isključiš na prvo isključenje sa auto-puta.

Leave A Comment?