Austro-ugarska ili Austrougarska

Kako se kaže pravilno Austro-ugarska ili Austrougarska? Odgovor na ovo pitanje ne krije nikakvu gramatičku tajnu već se pravopis više okreće značenju. U ovom slučaju ispravno je reći i jedno i drugo, samo je pitanje kada koju opciju upotrebiti i zašto?

Kako se piše pravilno Austro-ugarska ili Austrougarska?

Pošto smo već ustanovili da se mogu obe opcije koristiti sada ćemo videti i kada? Austro-ugarska piše se kada pišemo o jednoj državi koja je napravljena od dve celine Austrije i Ugarske, a Austrougarska pišemo kada naglašavamo opisne nazive kao što su npr. Austrougarska carevina. S obzirom da se radi o vlastitoj imenici pišemo je uvek velikim slovom.

Primeri upotrebe

  • Austrougarska monarhija bila je veoma moćna u svoje vreme.
  • Dugogodišnja kriza u Monarhiji dovela je do stvaranja Austro-ugarske.
  • Austro-ugarska bila je jaka, jer je temeljena na moćna i mnogobrojna naroda.

Leave A Comment?