Aspekta ili aspekata

Srpski pravopis najprepoznatljiviji je po padežima koji ga krase. Ukoliko nas zanima kako se kaže aspekta ili aspekata biće nam potrebno znanje da množinu ove reči promenimo kroz padeže. Tada ćemo doći do zaključka da je pravilno reći aspekata, jer genitiv množine od imenice aspekt zvuči upravo tako.

Kako se piše ispravno aspekta ili aspekata

Kako semo već napisali ispravno je napisati aspekata sa a, koje je našlo između suglasnika k-t. Izgovaranje suglasnika k-t spojenih se izgovara tako što se glasom udara između i jednog i drugog, te u tom slučaju nastupa samoglasnik a, koji ublažava tvrdoću ova dva suglasnika.

Primeri kada se upotrebljava

  • Kako izgleda upotreba aspekata u tradicionalnoj astrologiji?
  • Njegove misli direktno su uticale na interpretaciju opštih aspekata.
  • Da li je posnato koliko spekata imate u vašem natalu?

Leave A Comment?