Apoteki ili apoteci

Gramatika srpskog jezika bogata je i lepa, zanimljiva i spremna za istraživanje. Danas ćemo postaviti pitanje kako se kaže apoteki ili apoteci? Pravilno je reći apoteci. Da dođemo do ispravnog odgovora pomogli su nam padeži, koji igraju veoma važnu ulogu kada je pravopis srpskog jezika u pitanju. Reč apoteci predstavlja dativ i lokativ od reči apoteka.

Kako se piše pravilno apoteki ili apoteci

Jedino ispravno napisati je apoteci. Sada će se mnogi zapitati zašto je to baš tako. Objašnjenje dolazi iz glasovne promene koja je ovde izvrešena, a to je sibilarizacija. Sibilarizacija inače predstavlja glasovnu promenu. U ovom slučaju glas K prešao je u glas C. Do ove glasovne promene došlo, jer se iza promenjenih glasova nalazi samoglasnik i. Direktni primeri najbolje će pokazati kada i kako se koristi genitiv i dativ reči apoteka.

Primeri upotrebe

  • U našoj apoteci juče nije bilo ni jednog sirupa za kašalj.
  • Kada smo se približavali apoteci postajalo je sve jače svetlo od reklame.
  • Da li u privatnoj apoteci prodaju lekove na recept.

Leave A Comment?