Apolitičan ili a političan

U srpskoj gramatici naići ćemo na mnoge zamke koje nam postavlja naš pravopis. Reč apolitičan ili a političan donosi nam sličnu dilemu. Kako se kaže ili još i pitanje šta ona znači? Ova zanimljiva reč ima značenje nezaineresovanosti za politiku. Ispred reči političan javlja se prefiks a, koji označava suprotno značenje.

Kako se piše pravilno apolitičan ili apolitičan

Ispravno je napisati apolitičan, spojeno kao jednu reč. Ovo je složena reč koja sadrži čak 10 karaktera, od koji su 5 samoglasnici. Ona po statistici pravopisa 2,2 karaktera više od prosečne srpske reči. Može se upotrebljavati na više načina što će nam pokazati predstojeći redovi.

Primeri upotrebe

  • Moj sin nije kao njegov otac, totalno je apolitičan.
  • Ne izlazim na izbore, niti me politika zanima, potpuno sam apolitičan.
  • Majka me uvek kritikuje što sam apolitičan, ali to me nikad nije zanimalo.

Leave A Comment?