Antarktik ili Antartik

Kontinent na kojem se nalazi Zemljin juži pol svima nam je znan, ali kada je pravopis u pitanju ima onih koje muči pitanje kako se kaže pravilno Antarktik ili Antartik? Da bi se ispoštovale svejezičke nedoumice jedino je pravilno reći Antarktik.

Kako se piše ispravno Antarktik ili Antartik

Veoma važno kod pravopisa je pravilno napisati svaku reč. Ukoliko pišemo o pomenutom kontinentu možemo ga napisati u samo jednom obliku kako je i jedino ispravno, a to je Antartktik, sa naglašenim k između r-k. Teška za izgovor, ali veoma poznata reč Antarktik je nastala od grčke reči antakutikos, suprotno od Arktika.

Primeri kada se i kako koristi reč Antarktik

  • Antarktik je najhaldniji i najsuvlji kontinent na svetu.
  • Za mnoge naučnike Antarktik je i dalje neispitana oblast.
  • Veliko je iskustvo posetiti Antarktik.

Leave A Comment?