Amfiteatar ili anfiteatar

U srpskoj gramatici koja je veoma složena nema mnogo dileme kada je pravopis izvedenih stranih reči u pitanju. Kod slučaja koji nam nameće pitanje kako se kaže amfiteatar ili anfiteatar slična je i jednostavna situacija. Pravilno se kaže amfiteatar.

Kako se piše ispravno amfiteatar ili anfiteatar

Amfiteatar je jedino pravilno kako se može napisati ova složena reč koja je izvedene od dve grčke reči amphi što znači okolo, sa svih strana i thetron sa značenjem gledalište. Dakle dobijena amfiteatar piše se sa slovom m i kao jedna reč.

Primeri kada i kako možemo upotrebiti reč amfiteatar

  • Koloseum je jedan od najlepših amfiteatra koje sam do sada posetila.
  • Maja i njena sestra često posećuju beogradski amfiteatar.
  • Veoma je važno naučiti mlade da je odlazak u amfiteatar blagoslov za njihovu kulturu.

Leave A Comment?