Alterego ili alter ego

Srpski pravopis krase mnoge ineresantne situacije, koje je pravo uživanje naučiti. Jedno od mnogih situacija stvara nam dilemu kako se pišu određene reči – odvojeno ili spojeno. Takođe postoje i greške onih koji pomisle kako se kaže, tako se i piše, što nije uvek slučaj i nema veze sa izgovor. Mnogi će brzo izgovoriti dve reči koje se ispravno pišu odvojeno.

Kako se piše pravilno reč alterego ili alter ego

Alter ego je reč koja označava drugo ja. Upotrebljava se kada želimo da iskažemo bliskost sa nekim ko nam je bukvalno blizak kao i mi sami. Pravilno se piše odvojeno kao dve reči.

Primeri kada se i kako upotrebljava alter ego

  • Nema stvari koju ne volimo i ti i ja, kao da si moj alter ego.
  • Toliko ličimo i fizički i mentalno da mogu slobodno reći da si ti moj alter ego.
  • Baš me je zavoleo, te mi mnogo puta kaže da sam ja njegov alter ego.

Leave A Comment?