u potpunosti ili upotpunosti

Kako se piše ispravno izraz u potpunosti ili upotpunosti? Mnoge nedoumice nešeg jezika umeju i da nas iznenade, kao i ova. Pravilno je upotrebiti oblik u potpunosti odvojeno.

Kada je pravopis u pitanju situacija je jasna. Reč se piše razdvojeno, jer se predlog u uvek piše odvojeno od imenica. Najbolje je da pređemo na direktne primere kako bismo uvideli primenu date reči.

Primeri upotrebe

  • Da li si u potpunosti siguran u to što tvrdiš?
  • U potpunposti se salažem sa tvojom sestrom.
  • Slažem se u potpunosti sa svim što si rekla.

Leave A Comment?