džentlmen ili đentlmen

U pravopisu srpskog jezika nailazimo na mnoge teške zadatke koje moramo rešiti kako bi bili gramatički ispravni. Kako se kaže pravilno džentlmen ili đentlmen, pitanje je koje nas trenutno mori. U srpskom jeziku pravilno je reći džentlmen.

Kako se piše ispravno džentlmen ili đentlmen

Da bi naš pravopis bio zadovoljen reč koja opisuje osobu lepih manira napisaćemo u obliku džentlmen. Ni jedan drugi oblik nije prihvatljiv ni književno ni gramatički kada je srpski jezik u pitanju. Pogledajmo primere koje smo pripremili kako bi bilo jasnije.

Primeri korišćenja date reči

  • Tvoj brat me je oborio s nogu, pravi je džentlmen.
  • Da li vidiš da je on pravi džentlmen?
  • Svi bi trebali da se ugledaju na Ristu, veliki je džentlmen.

Leave A Comment?