Kada se piše veliko slovo

Poznato nam je da je veliko slovo česta nedoumica kada je srpski jezik u pitanju. Da bismo bili sigurni kada se ono upotrebljava pozvali smo naš pravopis u pomoć. On je uvek spreman za saradnju, te će nas sad uputiti na to kako se piše i u kojim situacijama veliko […]

Zavisne i nezavisne rečenice

Bogat srpski jezik veoma je druželjubiv i uvek spreman na saradnju. Veličanstvene rečenice uvek su zanimljive za izučavanje, te ćemo danas krenuti u tom pravcu. U narednim redovima pravopis će nas uputiti na zavisne i nezavisne rečenice kao i na njihove vrste. Predikatske rečenica Najbolje je da počnemo od toga […]

Kada se stavlja zarez

U srpskom jeziku kako bi sve bilo preglednije i preciznije postoje interpukcijski znaci, među kojima se nalazi i zarez. Mnogi od nas zapitali su da li postoje određena pravila kada se zarez upotrebljava. Postoje razne situacije u kojima se zarez mora upotrebiti, ali nešto čega se moramo pridržavati je da […]