nebitno ili ne bitno

Rečca ne se baš zaigrala sa nama. Naredni zadatak nam je da odagnamo kako se piše pravilno nebitno ili ne bitno. U srpskom jeziku pravilno je koristiti oblik nebitno. Zašto je ova reč piše spojeno otriće nam naš pravopis. Rečca ne se uvek piše zajedno kada se nađe sa pridevima. […]

ne valja ili nevalja

Kako se piše ispravno ne valja ili nevalja? Ovo je jedna zanimljiva nedoumica, koja je pre svega nesvakidašnja. Pravilno je napisati ne valja odvojeno kao dve reči. Ljudi greše jer nisu sigurni kojoj grupi reči pripada reč valja, a to je inače glagol. Pravopis je bio jasan da se rečca […]

najjači ili najači

Jedna od čestih dilema u srpskom jeziku je kako se piše ispravno najjači ili najači. Pravopis i gramatika otkrili su nam da je pravilno napisati najjači, sa dva slova j, spojeno. Objašnjenje na ovaj podatak naćićemo u redovima ispod. Postoji pravilo koje nalaže da ne prefiks naj sa svojim komparativom […]

nadamnom ili nada mnom

Kako se piše pravilno nadamnom ili nada mnom? Ukoliko se osvrnemo na pravila koja propisuje srpski pravopis ispravno je  napisati nada mnom odvojeno. U srpskom jeziku jednostavno postoje pravila koja moramo poštovati, a jedno do njih je da se predlog ispred reči mnom uvek piše razdvojeno od nje same. Još […]

na primjer ili naprimer

Mnogi od nas koriste skraćenicu za ovu reč napr. , a sada nam je potreban odgovor na pitanje kako se piše na primjer ili naprimer. Pravopis nalaže da se ova reč ispravno piše odvojeno na primer. Ukoliko govorimo o ijekavskom govoru i pisanju pravilno je na primjer, takođe razdvojeno. Ukoliko […]

natenane ili na tenane

Mislim da među nama nema onog koji ne zna kako se kaže izraz natenane, ali kako se piše ispravno pitanje je sad. Da li natenane ili na tenane, odvojeno ili spojeno? Kako bismo ispoštovali pravopis i gramatička pravila napisaćemo natenante spojeno kao jednu reč. Reč natenane dobijena je od tursko […]

najbolje ili naj bolje

Svako zna kako se kaže kada želi nekom da poželi lepe želje, međutim dolazimo do pitanja kako se piše pravilno reč najbolje ili naj bolje. Ispravno je napisati najbolje spojeno, bez razmaka. Pored lepih želja isto tako volimo da ne grešimo u pravopisu. Jedan od naših strožijih drugara srpski pravopis […]

na pamet ili napamet

Kako se piše pravilno na pamet ili napamet? Da bi bili gramatički ispravni možemo koristiti oba oblika samo u određenim situacijama. Pravopis će se potrudi u narednim redovima da nam što bliže pojasni te situacija. Ukoliko se data reč koristi kao prilog za nešto što se radi po sećanju, ispravno […]

naći ćemo ili naćićemo

Kako se piše ispravno naći ćemo ili naćićemo? Pravopis sprskog jezika nalaže da je pravilno napisati odvojeno kao dve reči naći ćemo, a zašto je to tako objašnjeno nam je u redovima ispod. Gramatika srpskog jezika ima pravilo koje se odnosi na glagole koji se završavaju na ći, a to […]